رزومه دکتر پرستو قندی


دکتر پرستو قندی

 

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

کارشناسی: دانشگاه علامه طباطبایی

شغل ها و سمت ها:

آغاز همکاری در زمینه تدریس کارگاههای موسسه روانشناسی دانشگاه تهران از پاییز1397

کارشناس مشاوره اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از سال1392 تا 1397

مدرس استانی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان در آموزش و پرورش از سال 1393 تاکنون

مشاور هسته ها و مراکز مشاوره آموزش و پرورش از سال 1391 تا کنون

مشاور مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده پیوند مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان( سمپاد)

تجربه تدریس:

کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان در موسسه روانشناسی دانشگاه تهران در سال 1397

کارگاه یک روزه نظریه ذهن برای مشاوران مدارس منطقه 14

کارگاه مدیریت استرس برای مشاوران آموزش و پرورش

کارگاه روانشناسی خانواده برای مشاوران منطقه 18

کارگاه مدیریت آدمهای سمی در مرکز مشاوره دانشگاه تهران در سال 97

کارگاه اعتماد به نفس در مرکز مشاوره دانشگاه تهران در سال 97

کارگاه مدیریت خشم در مرکز مشاوره دانشگاه تهران در سال 97

کارگاه سلسله نشست های بهداشت روان در اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در سال 96

مدرس کارگروه مداخله و آموزش به هنگام در طرح سنجش نوآموزان به مدت 3 ماه در اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در سال 95

کارگاه مهارت های زندگی در جهاد دانشگاه هنر سال 95

مدرس و مشاور کارگاه مداخله و آموزش بهنگام در طرح سنجش نوآموزان در اداره کل آموزش و پرورش استان تهران در سال 93-94

مدرس دوره تربیت مربی کودک در جهاد دانشگاه هنر از سال 93 تا کنون

کارگاه تحلیل نقاشی کودک در جهاد دانشگاه هنر از سال 93 تا کنون

دوره روانشناسی رشد در جهاد دانشگاه هنر از سال 93 تا کنون

حتما بخوانید  رزومه امیر فراهانی

تدریس هنر مدرن کودک در جهاد دانشگاه تهران سال 93

تدریس در دانشگاه پیام نور سال93-92

مدرس کارگاه های مشاوران آموزش و پرورش:

دوره خودمراقبتی ( تربیت جنسی) سال 97

روانشناسی تفاوتهای فردی درسال 96-97

مبانی برنامه ریزی درسی در سال 95-96

روشهای فعال یاددهی– یادگیری در سال 95-96

روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت در سال تحصیلی95-96

فرزندپروری در سال 94

روانشناسی خانواده در سال 94

اختلالات یادگیری در آموزش و پرورش از سال 96 تا کنون

روانشناسی رشد 93

دوره اختلالات یادگیری در اداره آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم سال 92

محل آموزش ها در:

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

جهاد دانشگاه هنر

اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

دفتر ضمن خدمت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران آموزش و پرورش منطقه 14

 عضویت در کارگروه ها

عضو کمیته اجرایی مداخله در کاهش اضطراب اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران 95

ناظر ویژه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان در اجرای مراسم روز بازگشایی مدارس سال95

عضو کمیته هدایت تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش در سال 94-95

ارزیاب کمیته پایگاههای انتخاب رشته سراسری 94-95

عضو کمیته اجرایی طرح آمایش مشکلات و آسیب شناسی روانی اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه94

عضو ستاد اجرایی ارتقاء سلامت روان و تسهیل فرایند هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان93

عضو کارگروه آموزشی تشخیص و درمان اختلالات یادگیری آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم در سال 92

عضویت در انجمن ها:

عضو سازمان نظام روانشناسی، شماره عضویت: 13364

عضو انجمن روانشناسی ایران، شماره عضویت: 15962

عضو انجمن ایرانی روانشناسی، شماره عضویت: 274

حتما بخوانید  رزومه امیر فراهانی

عضو شورای نویسندگان مجله تربیت مشاوره وزارت آموزش و پرورش در سال 93-94

 فهرست مقاله های علمی چاپ شده:

رابطه تاب آوری با قصد ترکشغل: با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی و استرس شغلی 1395؛ نمایه در سیویلیکا و ISC

پیشبینی تاب آوری تحصیلی بر اساس نیازهای اساسی روانشناختی؛ نمایه در سیویلیکا و ISC

Saleh ardestani,samira,Ghandi,parastoo, Janeh, mozhdeh,Ghasemimajdi, naeimeh: comparing the Effectiveness of Metacognitive and Cognitive Strategies in reducing Exam Anxiety; MAGNT Research Report( ISSN.4111-9898) ; Vol.9(1).PP: 441- 449

تالیف کتاب:

چراغ اول، راهنمای اولیای دانش آموزان پایه اول ابتدایی

آموزش کاربردی مهارت های زندگی برای مشاوران آموزش و پرورش در 2 جلد

 دوره ها و کارگاههای آموزشی گذرانده شده

تشخیص و درمان مشکالت جنسی ، دکتر محمد علی بشارت 24 ساعت

رواندرمانی جامع ماتریکس زیر نظر دکتر رضا رستمی 16 ساعت

اصول و مبانی درمان نگهدارنده سوء مصرف کنندگان مواد مخدر(MMT و BMT)زیر نظر دکتر رضا رستمی 3 ساعت

تفسیر نقاشی کودک، دکتر احمد برجعلی

5 شیوه، اجرا، نمره گذاری و تفسیر مقیاس هوش وکسلر، زیر نظر دکتر سعید اکبری زردخانه 8 ساعت

گروه درمانی شناختی رفتاری، توسط خانم دکتر سعیده زنوزیان با نظارت دکتر بهروز بیرشک 8 ساعت

مداخلات پیشگیرانه در بحران خودکشی زیر نظر دکتر پور شریفی 8 ساعت

مربیگری مهارت های زندگی، دکتر شفیعی فرد 63 ساعت

ارزیابی و تشخیص با رویکرد شناخت رفتار درمانگری، دکتر شفیعی فرد 24 ساعت

فرزندپروری، زیر نظر یعقوب شفیعی فرد 6 ساعت

بازی درمانی، زیر نظر سرکار خانم دکترمحمد پور

تربیت جنسی زیر نظر خانم شهلا رستمی 8 ساعت

تربیت جنسی، زیر نظر دکتر اوحدی

مقابله با رفتارهای خودآسیب رسان (خودزنی) زیر نظر خانم شهلا رستمی 6 ساعت

خلاقیت، ذهن انگیزی و پرورش ایده، زیر نظر دکتر مسلم خانی 24 ساعت

حتما بخوانید  رزومه امیر فراهانی

دوره NLP PRACTITIONER زیر نظر پروفسور عمرایی

اصول و فنون طرحواره درمانی، زیر نظر دکتر یعقوب شفیعی فرد 20 ساعت

مصاحبه بالینی، ارزیابی و تشخیص در CBT ،دکتر شفیعی فرد 24 ساعت

مبانی درمان شناختی_رفتاریCBT  زیر نظر علی مددیان پاک و مجید مردی 34 ساعت

هیپنوتراپی پیشرفته، زیر نظر دکتر محمد بهشتیان

مشاوره پیش از ازدواج ، زیر نظر علی مددیان پاک 8 ساعت

دوره آموزش CFR زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 8 ساعت

دوره یومی هو تراپی زیر نظر دکتر علی محمدخانی 16 ساعت

اصول برنامه ریزی مطالعاتی، زیر نظر دکتر میرسعید جعفری 8 ساعت

GMAT زیر نظر دکتر عرفانیان زیر نظر دانشگاه عالمه طباطبایی 32 ساعت

جستجوی پیشرفته زیر نظر دکتر دهکردی 3 ساعت

دوره آموزش طرح حکمت زیر نظر دانشگاه عالمه طباطبایی

AMOS AND SPSS زیر نظر دکتر میثم صادقی 16 ساعت

 مهارت های جانبی:

دارای مدرک 2 & 1 ICDL به مدت 30 ساعت تسلط به WORD و EXCEL و POINT POWER

مهارت در درمان اختلالت یادگیری

مهارت در رویکرد نوین درمان با NLP

همکاری داوطلبانه:

همکاری داوطلبانه با گروه جهادی زندگی خوب در امداد رسانی روانشناختی در مناطق محروم

همکاری داوطلبانه با بنیاد خیریه بین الملل جهان در زمینه آموزش کودکان غیر ایرانی جا مانده از تحصیل

همکاری داوطلبانه در مناطق زلزله زده با تیم روانشناسی ( زلزله ایلام) سال 93 از طرف انجمن روانشناسی و نیز زلزله کرمانشاه سال 96 از طرف مرکز مشاوره اکسیر

همکاری داوطلبانه با بنیاد خیریه حاج آقا ابراهیمی در دماوند ( دارالیتام )

علاقمند و توانمند برگزاری کارگاه در زمینه های زیر:

درمان اختلالات یادگیری درمان شناختی، رفتاری  CBT

طرحواره درمانی مهارتهای زندگی کودک و نوجوان

تربیت جنسی کودک و نوجوان

تحلیل و تفسیر نقاشی کودک

فرزند پروری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *