درباره ما

هایپیک مجموعه ای است که هدف آن، آموزش تکنیک های ارتباطات و روانشناسی اعم از فن بیان و سخنوری ، مذاکره ، زبان بدن ، تفکر خلاق و شخصیت شناسی می باشد.

در این مجموعه تمامی تکنیک هایی که لازم است یک فرد برای برقراری ارتباط موثر، فرا بگیر آموزش داده می شود و برنامه هایی که در این راستا صورت می پذیرد به شرح زیر می باشد:

1. برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی (حضوری _ مجازی)

2. برگزاری همایش ها و سمینارها

3. ارائه مشاوره بیزینسی و ارتباطی