درباره ما

ما برنامه ریزی کرده و
به
 موفقیت دست پیدا می کنیم.

هایپیک مجموعه ای است که هدف آن، آموزش تکنیک های ارتباطات و روانشناسی اعم از فن بیان و سخنوری ، مذاکره ، زبان بدن ، تفکر خلاق و شخصیت شناسی می باشد.

در این مجموعه تمامی تکنیک هایی که لازم است یک فرد برای برقراری ارتباط موثر، فرا بگیرد آموزش داده می شود و برنامه هایی که در این راستا صورت می پذیرد به شرح زیر می باشد:

  • ارائه مشاوره بیزینسی و ارتباطی
  • مشاوره تحصیلی و خانواده
  • برگزاری همایش ها و سمینارها
  • برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی (حضوری _ مجازی)
25عددپکیج های دردست انتشار
36دورهدوره های برگزار شده
125نفراعضای سایت
7نفراعضای اصلی آکادمی هایپیک
متخصصان
ما

با اعضای تیم هایپیک آشنا شوید

پرستو قندی
مشاور و روانشناس
محمد حسین بختیاری
مدیرIT